Danish Porn / Dansk Porno

/ Book /

 

 


 

Danish Porn – 100 years of ’sin’, 13 handpicked stories, 332 pages. A compilation that – were it a record – would contain both rock, jazz and classical music, played out on the best paper, written by the nicest people and wrapped in the most beautiful graphics. A look into the history of porn in Denmark with sinful images accompanied by short texts, the way we want you to experience it.
Dansk Porno – 100 års historie om ”synd”, 13 udvalgte historier, 332 sider. En compilation-bog der, hvis det var en LP-plade, ville indeholde både rock, jazz og klassisk musik, afspillet på det bedste papir, med skriv af de sødeste mennesker, og udført med den smukkeste grafik. Et udsnit af pornoens historie i Danmark.

 


 

ISBN: 9788799315031
ISBN13: 9788799315031

Languages: English / Danish
Printed on Artic Silk / Munken Lynx Rough
Morten Thing, Ole Lindboe, Søren E Jensen,
Jack Stevenson, Torben Andersen.
Pages: 336

facebook

 

 


 

PRESS: 6 out of 6 hearts in Politiken / PRESSE: 6 ud af 6 hjerter i Politiken

postkort

 


 

A new book examines images and text in the Danish pornography’s cultural history from the late 1800s to the mid-1970s. The author of ‘Danish porn’, Jon North Power, has in the book assembled a unique imagery from the time that has been called Danish pornography’s golden age.
 
En ny bog gennemgår i billeder og tekst den danske pornografis kulturhistorie fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1970’erne. Forfatteren til ‘Dansk porno’, Jon Nordstrøm, har i bogen samlet et unikt billedmateriale fra tiden, der er blevet kaldt dansk pornografis guldalder.

 


 

PRESS: MS Berlingske / PRESSE: MS Berlingske

porno-presse06


 

The book “Danish Porn / Danish Porn ‘shows in text, images and graphics beautiful story of Danish porn from Herman Bang to Ornepigen Bodil – and everything in between, where the borders slowly moving more and more towards the release of porn.
 
Bogen »Dansk Porno/Danish Porn« viser i tekst, billeder og smuk grafik historien om dansk porno fra Herman Bang til Ornepigen Bodil – og alt det derimellem, hvor grænserne langsomt flytter sig mere og mere over mod frigivelsen af porno.